Производител на всички видове пластмасови помпи за парфюмерия и битова химия.
Пластмасови опаковки.
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев

Фирма "Алфрида Пеев“ ЕООД е създадена през 1990 г. от Пейо Пеев в гр. Габрово. Продуктовата гама в началото е помпи пулверизатор, опаковки за битова  химия и козметика. В началото екипът е малък, като  броя на заетите лица във фирмата непрекъснато се увеличава. На работа са привлечени много специалисти и утвърдени професионалисти в областа на инструменталното производство, настройката и поддръжката на автоматите за пластмасови изделия и монтажа на различните видове помпи.

Понастоящем фирмата е разположена на 7000 кв.м производствена площ и в нея работят над 130 служители.
Цеховете на фирмата са оборудвани с автомати за производство  на пластмасови изделия, автомати за производство на пружини, шлаухи, ултразвуково заваряване на пластмаса и предварителен монтаж за нуждите на производството на помпите пулверизатор, както и много други съпътстващи производството машини.

Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев

Инструменталният цех е оборудван както с универсални машини – стругове, фрези и шлайфове, така и с най-модерни  машини с ЦПУ управление – фрези, стругове, електро и нишковоерозийни. Използват се най-модерните технологии в областа на инструменталното производство – Cad Cam системи за създаване на сложни 3D модели и генериране на програми по тях за машините с ЦПУ, което дава възможност за модерен дизайн и прецизна изработка на формуващите елементи на инструментите за пластмасови  изделия.

Развивайки се фирма „АЛФРИДА ПЕЕВ“ ЕООД непрекъснато увеличава броя и усъвършенства изделията си. Стартирани са няколко уникални за България производства: тригер помпи за почистващи препарати и помпи за течен сапун, оригинални решения на опаковки в областа на козметиката, фармацевтиката и хранително-вкусовата промишленост.

Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев
Алфрида Пеев

Качеството на всички видове помпи и опаковки е добре известно на нашите клиенти в България и извън границите и. Всяка година клиентите на фирмата се увеличават и обхващат не само България, а и Европейския Съюз, страните от Балканския п-в, Русия, Беларус, Украйна, Румъния и много други.

Алфрида Пеев
Алфрида Пеев

Сега фирмата е специализирана в производството на помпи пулверизатор, помпи за течен сапун и високо вискозни продукти, тригер помпи и пластмасови опаковки, намиращи приложение в парфюмерийната, козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Контакти

Адрес:
5300 Габрово
бул. "Ст. Караджа" 35
E-mail: alfrida.peev@gmail.com
Фабрика:
тел.: 06714/ 23 16
Фабрика: тел.: 06714/ 23 36
E-mail: alfrida.peev.factory@gmail.com