Производител на всички видове пластмасови помпи за парфюмерия и битова химия.
Пластмасови опаковки.Контакти

Адрес:
5300 Габрово
бул. "Ст. Караджа" 35
E-mail: alfrida.peev@gmail.com
Фабрика:
тел.: 06714/ 23 16
Фабрика: тел.: 06714/ 23 36
E-mail: alfrida.peev.factory@gmail.com